top of page
C9AF50B6-2BBE-4D11-B828-BA53C7F191B9.jpeg

Usein kysytyt kysymykset

UKK: FAQ

Miten kauan terapia-istunnot kestävät?

Yksilöterapiat ovat pääsääntöisesti 45 minuutin pituisia, mutta tarvittaessa voidaan pitää kaksi tapaamista putkeen, jolloin istunnon kesto on yhteensä 1,5 tuntia.

Useamman ihmisen terapiassa suosittelen varaamaan kaksi 45 minuutin tapaamista putkeen, jotta on tarpeeksi aikaa kaikille osapuolille rauhassa käydä läpi asioita. 

Miten työskentely etenee?

Terapiatyöskentelyn aluksi ensimmäisellä tai ensimmäisillä tapaamisilla käymme yhdessä läpi tämänhetkistä tilannetta ja muutostoiveita sekä asetamme tavoitteita. Pohdimme asioita, jotka jo toimivat ja mitä vahvuuksia sinulla/teillä on. Tapaamisten välissä voi olla tehtäviä, esimerkiksi saatan pyytää sinua kiinnittämään huomioita joihinkin tiettyihin asioisin toiminnassasi. Seuraavilla tapaamisilla tarkastelemme muutoksia ja etenemistä sekä pohdimme, miten työskentely etenee seuraavaksi. Työskentelyn lopuksi pohdimme työskentelyn kaarta ja mitä on tehty sekä suuntaamme katsetta tulevaan ja siihen, miten saat ylläpidettyä terapian aikana saatuja tuloksia tai miten jatkotyöskentelet päästäksesi niihin.

Millaisia työskentelymenetelmiä terapiassa on käytössä?

Terapiassa tärkein menetelmä on keskustelu. Lisäksi käytän erilaisia menetelmiä tilanteen mukaan. Minulla on käytössä mm. terapia- ja kuvakortteja, jos asiakkaalle on luontevaa ja mielekästä, käytössä voi olla kirjoittaminen, piirtäminen tai muu luova menetelmä, kuten valokuvaus. Lisäksi on mahdollisuus toiminnallisuuteen, koska joskus on helpompaa ja mieluisampaa jutella, vaikka kävelyn tai pyöräilyn lomassa.

Miten pitkäksi aikaa sitoudun terapiaan?

Sitoudut aina yhteen kertaan kerrallaan, ellemme sovi muuta. Joskus on helpompi sopia esimerkiksi 3-5 tapaamista, jonka jälkeen tarkastelemme ja arvioimme, onko työskentelyä syytä jatkaa.

Mistä on hyvä ottaa selvää ennen terapian aloitusta?

Suosittelen, että tutustut terapeutin osaamiseen, työskentelyhistoriaan ja siihen, vaikuttaako hän ihmiseltä, joka vastaa sinun tarpeisiisi. On tärkeää, että terapeutin kanssa kohtaa "kemiat", jotta koet, että voit turvallisesti puhua ja kertoa asioistasi. Lyhytterapeutteja ei valvo viranomaiset, joten on asiakkaan omalla vastuulla tehdä taustatyö terapeuttia valittaessa.

bottom of page