top of page
ielen_omentum-removebg.png

Mitä ja mikä on Mielen Momentum?

Mielen Momentum sai alkunsa momentumista - liikettä ylläpitävästä voimasta.

Mielen Momentum tarkoittaa niiden asioiden tekemistä enemmän, joista sinulle on hyötyä jajotka v
ievät sinua eteenpäin ja vähemmän niitä, jotka pidättelevät sinua. Mielen Momentum on kuin vierivä kivi, alkuun liikkeelle lähteminen voi olla hidasta ja vaatia ponnisteluja, mutta kun se on vauhdissa, liike on jatkuvaa ja lisääntyvää.

Joskus momentum voi toimia negatiivisesti ja huonot toimintamallit toistuvat sekä lisääntyvät. Silloin on tärkeää suunnata ajatuksia ja mielen liikettä – momentumia – uusiin hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin. On tärkeää tunnistaa niitä asioita, jotka hidastavat tai estävät tavoitteidesi saavuttamista ja toisaalta pohtia, mitkä ovat niitä askelia, jotka vievät sinua kohti tavoitteitasi ja unelmiasi.


Momentumia lähellä on flow-tila. Flow:ssa ihmisellä on haaste, johon hän pystyy vastaamaan ja tuntuu, että asiat sujuvat. Niin Flow:ssa kuin momentumissa tärkeää on se, että askeleet, joilla haasteeseen vastataan ovat saavutettavia ja mahdollisia, olematta kuitenkaan liian vaatimattomia.

Momentum ja flow ovat jokaisen ihmisen henkilökohtaisia kokemuksia, eikä siihen vaikuta muiden tiedot, taidot ja osaaminen. Näissä ei voi kilpailla, eikä näitä voi verrata, vaan tämä on jokaisen oma prosessi, omista lähtökohdista, omin tavoittein ja keinoin.


Haastavissa, muutoksia vaativissa tilanteissa usein puhutaan myös motivaatiosta.
Motivaation ja momentumin eron voi kuvailla esim. niin, että motivaatio on tunne ja lähtöpiste, momentum on toimintaa ja se voima, joka saa sinut ylittämään maaliviivan. Kun huomaat pohtivasi ja haluavasi muutosta, se on motivaatiota. Kun etsit terapeuttia, otat yhteyttä jne. olet jo saanut oman mom
entumisi liikkeelle.
​​
Ratkaisukeskeinen työskentelytapa on omiaan tukemaan positiivista momentumia. Työskentelyssä asetetaan tavoitteita, jotka ovat henkilökohtaisista tarpeista lähteviä. Mietitään, mikä on hyvää ja toimivaa, mitä kohti mennään ja mitä lisätään. Työskentelyn edetessä vahvistetaan sitä hyvää, mitä jo on ja minkä päälle rakennetaan lisää hyvää ja vahvistetaan positiivista Mielen Momentumia.

Mielen Momentum: About Me
bottom of page